Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam CTCP
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)39118565
Fax (08)39118567
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)