Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xã Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0373900333
Fax 0373900222
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)