Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3
Điện thoại (028)39303633
Fax (028)39305686
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)