Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 28a Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 069552977
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)