Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 816, đường CMT8, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại (066)3822519
Fax (066)3822519
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)