Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn 10 - xã Nâm N'Jang - huyện Đăk Song - tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 02616505009
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)