Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 03 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại 0583527363
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)