Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Cù Lao Dung
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ ẤP CHỢ THỊ TRẤN CÙ LAO DUNG
Điện thoại (079)3860385
Fax (079)3860385
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)