Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Lầu 10, tòa nhà PVGAS TOWER, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (8)37816111
Fax (8)37817111
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)