Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số: 005 Nguyễn Du, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063855572
Fax 02063855563
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)