Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường bồi dưỡng KT-NV Bưu điện
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 737/1 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)39702830
Fax (08)39700138
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)