Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Bệnh viện đa khoa huyện Tam Bình, khóm 4 tt Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703860755
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)