Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Gia Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 184 D1, Khu dân cư Phú Hòa 1, khu 7, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại (0650)3819181
Fax (0650)3819180
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)