Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 208 Hùng Vương - Quảng Ngãi
Điện thoại (055) 3 825 825
Fax (055) 3 825 826
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)