Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Xây dựng các công trình huyện Thanh Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Quốc lộ 30 - Thị Trấn Thanh Bình - huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0673834749
Fax 0673834040
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)