Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 18 - Đường Bệnh viện - Miếu Thờ - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại 02438852576;02438850351
Fax 02438852569
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)