Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433843112
Fax 02433843112
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)