Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Truyền tải điện Tây Bắc
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tổ 10 - Khu 1B - Phường Vân Phú - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103611999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)