Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 540/45 Cách mạng tháng tám, phường 11, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)39931965
Fax (08)38441515
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)