Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Tiểu dự án HTKT chuẩn bị dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0437349755
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)