Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại 0437478627
Fax 0437478658
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)