Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 83 A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0438265778
Fax 0438265777
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)