Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 1/40 Quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0663849035
Fax 0663849044
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)