Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH Một thành viên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Điện thoại (0710)2461507
Fax (0710)2227446
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)