Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng UBND tỉnh Kom Tum
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng UBND tỉnh Kom Tum, số 125B, đường Trần Phú, thị xã Kom Tum, tỉnh Kom Tum
Điện thoại 0603862283
Fax 0603862493
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)