Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sinh Học Dầu Khí Miền Trung
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ KCN phía Đông, KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3614666
Fax (055)3614555
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)