Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3851828
Fax (067)3857446
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)