Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Hợp Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113833184
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)