Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MÃ SANH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 312 Đường Âu Cơ - Phường Nhật Tân- Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại (04) 62751888
Fax (04) 62751889
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)