Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án giao thông Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 8A, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại (025)3810092
Fax (025)3813048
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)