Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02422255025
Fax 02437171007
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)