Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Viễn thông 1 Viễn thông Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 4 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 0313855960
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)