Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu công nghiệp Tằng Lỏong- Bảo Thắng - Lào Cai
Điện thoại 0203863488
Fax 0203863037
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)