Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin Vệ tinh VINASAT - Chi nhánh Công ty Viễn thông Quốc tế
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 97, phố Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
Điện thoại 02437875948
Fax 02437875520
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)