Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình Đường giao thông Thạch Kim Hiền Hòa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khóm Thành Công - thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh
Điện thoại 0533820536
Fax 0533820536
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)