Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và Môi trường Đăk Lăk
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 1 Đào Duy Từ, TP.Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lăk
Điện thoại 05003843177
Fax 05003840576
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)