Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại 0835111999
Fax 0835111666
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)