Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Hướng Hoá
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số số 90 Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533880328
Fax 0533880041
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)