Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ HƯNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 84 Hữu Nghị - Tp. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại (0232)3858268
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)