Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Số 21 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại (08)38216377
Fax (08)38216377
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)