Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Mường Tè
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu phố 2, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02313882866
Fax 02313881739
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)