Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Phú Đông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Tân Phú - Xã Phú Thạnh - huyện Tân Phú Đông -tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (073)3529040
Fax (073)3529044
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)