Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 70, đường Chu Huy Mân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa
Điện thoại 0383881402
Fax 0383881402
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)