Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng vật tư thiết bị, Công ty Cp Xi măng Bỉm Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0373824242
Fax 0373824046
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)