Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 107 Đường Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383858689
Fax 0383858689
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)