Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 15 Lê Văn Chánh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại 0673853610
Fax 0673853223
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)