Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tầng 3, trung tâm văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0972526063
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)