Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án A
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 06B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 04325685454
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)