Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu -
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phường Ngyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại 0838256385
Fax 0838258897
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)