Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4, phòng Kế hoạch - Vật tư, tầng 5, số 78A Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05112488847
Fax 05113621535
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)